Loading
ห้องพักและราคา | โรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง, จ.นครราชสีมา ประเทศไทย
โรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง

ห้องพักและราคา

ซูพีเรียร์ เตียงคู่

ผู้เข้าพัก : x 2 ท่าน

 • 24 ตร.ม.
 • เตียงคู่ 5 ฟุต2
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • และอื่นๆ...

ซูพีเรียร์ เตียงเดี่ยว

ผู้เข้าพัก : x 2 ท่าน

 • 24 ตร.ม.
 • เตียงใหญ่ 6 ฟุต
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • และอื่นๆ...

ซูพีเรียร์ ดีลักซ์ เตียงคู่

ผู้เข้าพัก : x 2 ท่าน

 • 24 ตร.ม.
 • เตียงคู่ 5 ฟุต2
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • และอื่นๆ...

สวีท เตียงเดี่ยว

ผู้เข้าพัก : x 2 ท่าน

 • 24 ตร.ม.
 • เตียงใหญ่ 6 ฟุต
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • และอื่นๆ...
กลับสู่หน้าหลัก